Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA (KOŁA PRZEDMIOTOWE) w roku szkolnym 2020/2021

Klasy Nauczyciel prowadzący Nazwa zajęć Termin zajęć
1-3 Hubert Boral Gry i zabawy ruchowe dla dzieci młodszych Wtorek 6g. lekcyjna
1-3 Aleksandra Niegut Koło muzyczne dla dzieci młodszych Czwartek 6 g. lekcyjna
2a Alicja Górnicka Gimnastyka buzi i języka Poniedziałek 5g. lekcyjna
2b Karolina Młyńczak Zajęcia kreatywne z elementami plastyki, kodowania i relaksacji Piątek 1 g. lekcyjna
2c Edyta Garus Koło naukowe „Bejmaks” – realizacja projektu „Być jak Ignacy” Środa 5 g. lekcyjna
3a Magdalena Zemła Klucz do kodowania Wtorek 5g. lekcyjna
3b Agnieszka Kubicka Klucz do kodowania Środa 1 g. lekcyjna
3c Aneta Sznober Koło plastyczne Wtorek 6 g. lekcyjna
4 Michał Nowak Koło komputerowe Poniedziałek 7 g. lekcyjna
5 Celina Wawrzak Koło plastyczne Wtorek 8 g. lekcyjna
6 Michał Nowak Koło komputerowe Czwartek 7 g. lekcyjna
6 Joanna Janikowska Koło muzyczne Od listopada
6 Jolanta Kostka Koło przyrodnicze Wtorek 7 g. lekcyjna
7 Marzena Nurek Koło matematyczne Środa 8 g. lekcyjna
7 Hubert Boral Zajęcia sportowe – SKS koszykówka Środa 8 g. lekcyjna
8 Monika Malinowska Koło języka polskiego (przygotowanie do E8)

Środa 7 g. lekcyjna – 8a (co 2 tygodnie)

Czwartek 7 g. lekcyjna   - 8b (co 2 tygodnie)

8 Marzena Nurek Koło matematyczne (przygotowanie do E8)

Czwartek 8 g. lekcyjna - 8a (co 2 tygodnie)

Czwartek 7 g. lekcyjna – 8b (co 2 tygodnie)

8 Justyna Nowak Koło chemia/fizyka Poniedziałek 8 g. lekcyjna
8 Renata Białas Koło języka angielskiego Środa 8 g. lekcyjna

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE w roku szkolnym 2020/2021

Klasy Przedmiot Nauczyciel prowadzący Termin zajęć
1 - 3 Edukacja wczesnoszkolna Lidia Pajkiert Środa 6 g. lekcyjna
4 - 5 Język polski Jowita Drzymała Poniedziałek 7 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
4 - 5 Matematyka Agnieszka Szlęzak Środa 7 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
6a Język polski Katarzyna Pęczkowska Poniedziałek 7 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
6b, 6c, 6d Język polski Jowita Drzymała Poniedziałek 7 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
6 Matematyka Barbara Nowak Środa 7 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
7 Język polski Iwona Surga-Piątek Środa czwartek 8 g. lekcyjna (co 2 tygodnie 7a / 7b)
7 Matematyka Marzena Nurek Czwartek 8 g. lekcyjna (co 2 tygodnie)
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc