Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Wyniki sprawdzianów

 

Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie na sprawdzianie 2015r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie na sprawdzianie w klasie VI w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli bardzo wysokie wyniki zarówno w części 1 sprawdzianu, jak i w części 2 – język angielski (stanin 8 – bardzo wysoki).

  • Średni wynik z języka polskiego - 81,4%
  • Średni wynik z matematyki – 72%
  • Średni wynik z języka angielskiego - 90,85%
  • 2 uczniów uzyskało 100% punktów z języka polskiego
  • 3 uczniów uzyskało 100% punktów z matematyki
  • 6 uczniów uzyskało 100% punktów z języka angielskiego

Poniższa tabela przedstawia porównanie średnich wyników szkoły na tle: miasta, województwa śląskiego i kraju.

  Cz.1
(ogółem)
Cz.2
Język angielski
Szkoła Podstawowa nr 54
z Oddziałami Integracyjnymi
76,74% 90,85%
m. Częstochowa 68,67% 80,80%
województwo śląskie 65,81% 78,28%
Kraj 67% 78%
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc