Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Świetlica

Nasza świetlica zapewnia uczniom opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferowane jest uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

- plastycznych,
- dydaktycznych,
- muzycznych,
- ruchowych,
- zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
W świetlicy organizowane są zabawy, konkursy, zajęcia okolicznościowe (np. wróżby andrzejkowe
W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc dzieciom mającym problemy w nauce.

 

Godziny pracy świetlicy

Poniedziałek-piątek

7:00 - 16:00

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc