Samorząd

 


 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Obalska - Knop

mgr Agnieszka Szymanek