Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddziały przedszkolne 10-godzinne

GRUPA I GRUPA II

Godziny

Zajęcia dnia

6.30 – 8.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowańwedług własnej aktywności dziecka - również przy udziale nauczycielki. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy indywidualne na tematy zgodne z potrzebami dzieci.

Stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka – praca indywidualna.

   8.30-8.45 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.
8.45 – 9.15 Śniadanie.
9.15 – 9.45

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze wyzwalające różnorodną aktywność i ekspresję dzieci - planowane

i organizowane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

9.45 – 10.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące
10.45 – 11.45 Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań – aktywność własna dziecka - również inspirowana przez nauczycielkę.
11.45 – 12.00 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.00 Odpoczynek. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.
13.00 – 14.00 Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe.
   14.00 – 14.30 Podwieczorek
14.30 – 16.30 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, gry stolikowe, rozwijanie indywiudualnych zdolności i zainteresowań, porządkowanie sali.

 

Rozkład zajęć dodatkowych w Grupie I – Sowy

 

 

Rozkład zajęć dodatkowych Grupa II – Żabki

 

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc