Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Rekrutacja do klas pierwszych w 2018 roku

REKRUTACJA DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie droga elektroniczną.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie do szkoły obwodowej i wydrukowane przynoszą do sekretariatu szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej i wydrukowany przynoszą do szkoły pierwszego wyboru.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie ul. Kukuczki 30 w godzinach od 7.30 do 15.30 od dnia 1.03.2018r do dnia 15.03.2018r.

 

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania na stronie BIP:

 

 

 

 

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc