Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Przejazdy uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Miasto Częstochowa zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport  i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. 
 
Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować o darmowe przejazdy oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (minibusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). 
Zamawiania usług transportowych dokonywać można:
•pierwszy raz z aktualną dokumentacją uprawniającą do korzystania z usług transportowych osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Zespół ds. Transportu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
•każdy następny raz osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 37 24 209 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Przy zamawianiu usług transportowych należy podać:
•imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz dokładny adres i godzinę podstawienia samochodu,
•trasę przejazdu i przewidywany czas trwania usługi.
W przypadku rezygnacji z przyznanego świadczenia usługi transportowej należy bezzwłocznie odwołać złożone zamówienie telefonicznie lub osobiście.
 
Porady dla osób niepełnosprawnych w sprawie przewozów dostępne są na stronach Urzędu Miasta Częstochowy i MOPS pod adresami:
http://www.czestochowa.pl/niepelnosprawni/ulgi_przywileje/transport/   
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/index.php/pomoc-starszym-menu/138-uslugi-transportowe 
 
Szkoły i placówki oświatowe mogą także na odrębnych zasadach organizować dowóz uczniów do szkoły. O szczegóły w tej sprawie rodzice i opiekunowie prawni mogą pytać w swojej szkole/placówce.
 
Ponadto uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (nie tylko w drodze do szkoły). Gwarantuje to uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa.
Zgodnie z ww. uchwałą do korzystania z  przejazdów ze 100% ulgą uprawnione są osoby:
1)dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
a)na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku „e-karty” bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja wydana przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
b)na podstawie biletu papierowego ze 100 % ulgą i ważnej  legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
2)przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia przysługuje przejazd ze 100 % ulgą.
Szczegółowe informacje na temat przejazdów komunikacją miejską można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mpk.czest.pl/ oraz pod numerem telefonu: 34 377 91 00, a także w siedzibie MPK w Częstochowie przy Al. Niepodległości 30.
  
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc