Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Patron szkoły

36Niezbyt często zdarza się, żeby patronem szkoły było wydarzenie, a nie jakiś konkretny bohater. W Polsce istnieje zaledwie kilka szkół noszących imię Powstania Warszawskiego, częściej pojawia się patron w postaci „Bohaterów Powstania Warszawskiego”. Taki wybór patrona czyni naszą szkołę wyjątkową na mapie placówek oświatowych w Polsce.

 

 

 

 

 

29Powstanie Warszawskie było spełnieniem ogromnej woli walki z hitlerowskim okupantem, która to wola nie wygasła po przegranej walce we wrześniu 1939 roku. Z każdym rokiem wojny chęć pokonania wroga rosła w sercach żołnierzy Armii Krajowej i innych podziemnych organizacji zbrojnych. W akcję oporu włączało się całe polskie społeczeństwo. Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku było naturalnym ogniwem w łańcuchu działań Polski Podziemnej. W chwili wybuchu miało szanse na zwycięstwo i przywrócenie wolności polskiej stolicy, jednak polityka ZSRR pod przywództwem Stalina zdecydowała o nieudzielaniu pomocy walczącej Warszawie. Powstanie upadło po 63 dniach, a miasto zostało skazane na zniszczenie. Zginęło prawie 200 tysięcy Polaków.

125Powstanie Warszawskie jest symbolem wielkiej woli walki, miłości do ojczyzny realizowanej kosztem szczęścia osobistego, wielkiej solidarności Polaków, ale także naszego osamotnienia w sprawiedliwym boju. Prawdziwe świadectwo wystawiają o powstaniu ci, którzy wzięli w nim udział. Każdego roku, przy okazji kolejnych rocznic wybuchu powstania, pojawiają się tu i ówdzie pytania, czy było ono potrzebne. Najlepszą odpowiedź dają sami Powstańcy, którzy nie pozwalają na stawianie takich pytań. Odpowiadają innymi pytaniami: „A czy 1 września 1939 roku był potrzebny?”, „Czy atak Niemiec na Polskę był potrzebny?”, „Czy w ogóle II wojna światowa była potrzebna?”. Powstanie Warszawskie było koniecznością, taką samą jak walka obronna Polski we wrześniu 1939 roku. My tej walki nie rozpoczęliśmy. Idea Powstania to idea służby państwu i narodowi.  Nasza szkoła tę ideę chce przypominać w Częstochowie - mieście, w którym wielu mieszkańców Warszawy znalazło schronienie po upadku powstania. Tu także przeniosło się dowództwo Armii Krajowej z gen. Leopoldem Okulickim „Niedźwiadkiem” i tu w styczniu 1945 roku Armia Krajowa została rozwiązana.

 

 

 

Nadanie imienia szkole 21 kwietnia 2005 roku miało charakter uroczysty. Wśród gości znalazł się biskup Antoni Długosz, prezydent Tadeusz Wrona, wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Banaszkiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Dorota Sobala oraz kombatanci, wśród których był powstaniec mieszkający w Częstochowie, Gustaw Gracki.

 

Obchody Dnia Patrona w 2010 roku

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” - Tadeusz Kotarbiński

 

To motto towarzyszyło nam podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły

 

 
 

Trzy polonistki: Jowita Drzymała, Monika Malinowska i Izabela Strach przygotowały obchody Dnia Patrona Szkoły. Cała uroczystość upamiętniająca 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego miała miejsce 22 października 2010 r. Wstępne przygotowania do apelu rozpoczęły się już 15 września. W piątek 1 października odbył się konkurs recytatorki wierszy o tematyce wojennej. Spośród 16 uczestników z klas 4-6 nauczycielki języka polskiego wybrały 6 laureatów. W tym czasie były nadzorowane działania w klasach 1-3. Najmłodsi uczniowie, pod nadzorem wychowawców, pilnie ćwiczyli piosenki patriotyczne oraz wykonywali plakaty pt. „Powstanie Warszawskie w pamięci młodego pokolenia”. Również uczniowie gimnazjum zostali włączeni w te obchody  przygotowując prezentacje multimedialne. Podczas apelu, po wstępnej części informacyjnej, uczniowie klas I-III odśpiewali przygotowane piosenki. Następnie 6 zwycięzców konkursu recytowało wiersze o tematyce wojennej. Dla podkreślenia dramatyzmu przedstawianych utworów poetyckich, w tle mogliśmy usłyszeć budzącą grozę muzykę, a także oglądać wyświetlane zdjęcia z Powstania Warszawskiego. Po tych przejmujących występach, zachwycaliśmy się przygotowanymi przez gimnazjalistów prezentacjami multimedialnymi wzbogaconymi doskonale dobranymi, dość oryginalnymi podkładami muzycznymi. Na koniec zostały rozdane dyplomy za osiągnięte miejsca w konkursach i podziękowania za zaangażowanie całych klas w uroczystość upamiętniającą 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody Dnia Patrona Szkoły organizowane są każdego roku w celu upamiętnienia dramatycznych wydarzeń w dziejach naszej  historii.

dzien_patrona_01dzien_patrona_02dzien_patrona_03dzien_patrona_04dzien_patrona_05dzien_patrona_06dzien_patrona_07dzien_patrona_08dzien_patrona_09

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc