Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 2 marca 2018 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 9 marca do 23 marca 2018 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 09.03.2018).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 14 maja - 21 maja 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03.2018 godz.9:00

do 23.03.2018 godz.15:00

od 14.05.2018 godz.9:00

do 21.05.2018 godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03.2018

do 30.03.2018

od 14.05.2018

do 25.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2018 godz. 9:00

05.06.2018 godz. 9:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2018 godz. 9:00

do 07.05.2018 godz. 15:00

od 05.06.2018 godz. 9:00

do 12.06.2018 godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2018

godz. 9:00

15.06.2018

godz. 9:00

Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr 502.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.

Załączniki:

Zasady ogólne

Rekrutacja

Kryteria

Terminy

Wykaz placówek

Strona rekrutacji:

https://czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc