Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

 

1. Organizacja roku szkolnego

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018........................................... 4 września 2017
 • Zimowa przerwa świąteczna....................................................... 23-31 grudnia 2017
 • Zakończenie I semestru.................................................................... 31 stycznia 2018
 • Ferie zimowe............................................................................... 29 stycznia-11 lutego 2018
 • Wiosenna przerwa świąteczna .................................................. 29 marca-3 kwietnia 2018
 • Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.......................................... 22 czerwca 2018
 • Ferie letnie.......................................................................... 25 czerwca - 31 sierpnia 2018
 • Egzamin gimnazjalny............................................................ 18-19-20 kwietnia 2018
 • Rekolekcje wielkopostne................................................... ......................................
 • Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych......................................

                           

                                              Szkoła Podstawowa:
02.11.2017r.
20.04.2018r.
30.04.2018 r.
2.05.2018 r.
4.05.2018 r.
1.06.2018r.

.

                                               Gimnazjum:             
02.11.2017r.
18.04.2018 r. . – klasy II, klasy III egzamin gimnazjalny
19.04.2018 r. . – klasy II, klasy III egzamin gimnazjalny
20.04.2018 r. . – klasy II, klasy III egzamin gimnazjalny
30.04.2018 r.
2.05.2018 r.
4.05.2018 r.
1.06.2018r.

2. Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami Konsultacje

13.09.2018 godz. 17

25.10.2018 godz. 17

20.12.2018 godz. 17

24.01.2018 godz. 17

14.03.2018 godz. 17

16.05.2018 godz. 17

22.11.2017 od 17-18.30

11.04.2018 od 17-18.30

6.06.2018 od 17-18.30

3. Terminy rad pedagogicznych

 • Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.............................. 18 stycznia 2018
 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej........................................ 22 stycznia 2018
 • Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem18 grudnia 2017
 • Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej............................. 14 czerwca 2018
 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej....................................... 18 czerwca 2018
 • Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem14 maja 2018
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc