Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

 

1. Organizacja roku szkolnego

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021....................................... 1 września 2020
 • Zimowa przerwa świąteczna..................................................... 23-31 grudnia 2020
 • Zakończenie I semestru................................................................ 31 stycznia 2021
 • Ferie zimowe.............................................................................. 1 – 14 lutego 2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna ................................................... 1-6 kwietnia 2021
 • Zakończenie rocznych zajęć dydakt.-wych................................... 25 czerwca 2021
 • Egzamin ósmoklasisty........................................................... 25, 26, 27. maja 2021
 • Egzamin ósmoklasisty termin dodatkowy......................................... czerwiec 2021
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
  2.11.2020, 4.01.2021, 5.01.2021, 4.06.2021

2. Planowane terminy spotkań z rodzicami:

16.09.2020r.

4.11.2020r.

27.01.2021r.

14.04.2021r.

9.06.2021r.

 

3. Terminy rad pedagogicznych

 • Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 21 stycznia 2021
 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 25 stycznia 2021
 • Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami  niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem 22 grudnia 2020
 • Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 17 czerwca 2021
 • Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej  21 czerwca 2021

Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami  niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem  17 maja 2021


Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc