Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2016

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców od bieżącego roku miejskie przedszkola w Częstochowie będą pełnić miesięczne dyżury wakacyjne. Zmianie ulegają jednak zasady zapisania dziecka na dyżur.

Rodzice zapisują dzieci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do placówki dyżurującej w terminie od 4 do 31 maja 2015 r.

Zgłoszenia dokonuje się wg wzoru wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny dostępnego w przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki i Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola lub zespołu szkół/szkolno-przedszkolnego kierując się:

  • ilością miejsc,
  • zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • zasadą przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Dzieci nie zapisane do placówek publicznych mogą być przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

- zawarcie umowy pomiędzy dyżurującym przedszkolem/zespołem reprezentowanym przez dyrektora a rodzicami/rodzicem oraz

- wniesienie opłaty za wyżywienie z tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 23 czerwca 2015 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2015 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu.

Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DYŻUR WAKACYJNY pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DYŻUR WAKACYJNY docx

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc