Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Informacje dla rodziców

Przejazdy uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Miasto Częstochowa zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport  i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. 
 
Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować o darmowe przejazdy oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (minibusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). 
Zamawiania usług transportowych dokonywać można:
•pierwszy raz z aktualną dokumentacją uprawniającą do korzystania z usług transportowych osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Zespół ds. Transportu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
•każdy następny raz osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 37 24 209 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Przy zamawianiu usług transportowych należy podać:
•imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz dokładny adres i godzinę podstawienia samochodu,
•trasę przejazdu i przewidywany czas trwania usługi.
W przypadku rezygnacji z przyznanego świadczenia usługi transportowej należy bezzwłocznie odwołać złożone zamówienie telefonicznie lub osobiście.
 
Porady dla osób niepełnosprawnych w sprawie przewozów dostępne są na stronach Urzędu Miasta Częstochowy i MOPS pod adresami:
http://www.czestochowa.pl/niepelnosprawni/ulgi_przywileje/transport/   
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/index.php/pomoc-starszym-menu/138-uslugi-transportowe 
 
Szkoły i placówki oświatowe mogą także na odrębnych zasadach organizować dowóz uczniów do szkoły. O szczegóły w tej sprawie rodzice i opiekunowie prawni mogą pytać w swojej szkole/placówce.
 
Ponadto uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (nie tylko w drodze do szkoły). Gwarantuje to uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa.
Zgodnie z ww. uchwałą do korzystania z  przejazdów ze 100% ulgą uprawnione są osoby:
1)dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
a)na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku „e-karty” bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja wydana przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
b)na podstawie biletu papierowego ze 100 % ulgą i ważnej  legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
2)przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia przysługuje przejazd ze 100 % ulgą.
Szczegółowe informacje na temat przejazdów komunikacją miejską można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mpk.czest.pl/ oraz pod numerem telefonu: 34 377 91 00, a także w siedzibie MPK w Częstochowie przy Al. Niepodległości 30.
  

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 2 marca 2018 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 9 marca do 23 marca 2018 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 09.03.2018).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 14 maja - 21 maja 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03.2018 godz.9:00

do 23.03.2018 godz.15:00

od 14.05.2018 godz.9:00

do 21.05.2018 godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03.2018

do 30.03.2018

od 14.05.2018

do 25.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2018 godz. 9:00

05.06.2018 godz. 9:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2018 godz. 9:00

do 07.05.2018 godz. 15:00

od 05.06.2018 godz. 9:00

do 12.06.2018 godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2018

godz. 9:00

15.06.2018

godz. 9:00

Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr 502.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.

Załączniki:

Zasady ogólne

Rekrutacja

Kryteria

Terminy

Wykaz placówek

Strona rekrutacji:

https://czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2016

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców od bieżącego roku miejskie przedszkola w Częstochowie będą pełnić miesięczne dyżury wakacyjne. Zmianie ulegają jednak zasady zapisania dziecka na dyżur.

Czytaj więcej...

Bal Karnawałowy w przedszkolu

Już niedługo w Przedszkolu ważne wydarzenie,

Bo nastąpi w świat bajek przeniesienie!

Piękne stroje zakładajcie,

Złym humorom się nie dajcie!

Za dni kilka Bal Karnawałowy się odbędzie,

Niechaj każdy przedszkolak obecne na nim będzie!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 27.01.16r. (środa) o godzinie 12:00 w Przedszkolu. Ciekawe stroje i dobre humorki – obowiązkowe! 

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc