Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Historia szkołyTAKIE BYŁY POCZĄTKI

Szkoła Podstawowa nr 54 działa od 1989 roku. Powodem jej wybudowania było przepełnienie innych szkół działających na osiedlu Północ. Placówki istniejące na pozostałych jednostkach organizowały wtedy nauczanie na dwie lub trzy zmiany, co było niewygodne dla uczniów oraz ich rodziców. Budowy obiektu podjęło się Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych „KOMOBEX" a inwestorem została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ". Aby jak najszybciej umożliwić dzieciom i młodzieży uczęszczanie do Szkoły Podstawowej nr 54, nie czekano na ukończenie całej budowy, ale rozpoczęto naukę wykorzystując dwa wybudowane segmenty. Pierwszy dzwonek rozbrzmiał 4 września 1989 roku. W szkole rozpoczęło naukę 396 uczniów z klas 0 – III. Przygotowania do roku szkolnego były gorączkowe. Do prac porządkowych włączyli się wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice. Udało się! Uczniowie mogli rozpocząć naukę w czystych i pachnących świeżością salach.

Pierwszym dyrektorem została Pani Bożenna Polkowska. Pierwsze lata działalności szkoły były trudne ze względu na dalszą rozbudowę szkoły. Nie było jeszcze sal gimnastycznych ani nawet głównego wejścia. Aby trafić do szkoły, trzeba było okrążyć plac budowy. Wejście znajdowało się wtedy od strony Promenady. Były to niewielkie drzwi i nieduża klatka schodowa. Z czasem szkoła rozbudowywała się, przybywało uczniów. W roku szkolnym 1990/1991 oddano do użytku kolejnych osiem sal a do szkoły uczęszczało już 780 uczniów. Prężnie działały koła zainteresowań oraz drużyny harcerskie i zuchowe. Wkrótce powstał sklepik uczniowski. Uczniowie na każdej przerwie oblegali ten przybytek. Kupowali słodycze i pyszne, gorące hot – dogi. W 1993 roku uczniowie i nauczyciele doczekali się wreszcie sali gimnastycznej. Po latach ćwiczenia w salach lekcyjnych i na korytarzu taka odmiana została przyjęta z ogromną radością.

W 1999 roku istnienie szkoły stanęło pod znakiem zapytania. Reforma szkolnictwa zakładała likwidację lub przekształcenie istniejących placówek. Okazało się, że Szkole Podstawowej nr 54 grozi zamknięcie. Stało się to, mimo że utworzono tutaj pierwsze w mieście oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła była sprzyjającym miejscem dla dzieci zdrowych i tych potrzebującym trochę większej pomocy. Dzięki zdecydowanej postawie rodziców, nauczycieli i uczniów szkoła przetrwała. Po kilku latach utworzono również Gimnazjum nr 10 a placówka zyskała nazwę Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. W 2005 roku wszyscy mogli się cieszyć z nadania szkole imienia. Od tej pory nosi ona zaszczytne imię Powstania Warszawskiego. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby związane z placówką oraz władze miasta.

Szkoła Podstawowa nr 54 jest częścią dużego osiedla Północ. Zapisała się również w pamięci uczniów. Wracają oni do szkoły już jako dorośli ludzie. W szkole odbywają praktyki pedagogiczne, a niektórzy podejmują nawet pracę. Do szkoły zapisywane są również dzieci pierwszych uczniów. Świadczy to o sympatii i zaufaniu, jakim obdarzyli uczniowie tę właśnie szkołę.

 

Ślubowanie uczniów - 1989 rok.Pierwsze wejście do szkoły od strony Promenady
Pierwszy dzwonek - strona szkolnej kroniki.
Rozkręcamy szkołę! Jedna z pierwszych stron szkolnej kroniki.Rajdy piesze cieszyły się zawsze ogromną popularnością.


Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc