Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

O nas

Szkoła Podstawowa nr 54 to placówka przyjazna uczniom. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznego i twórczego rozwoju ucznia, zapewnia osiągniecie sukcesu na miarę możliwości każdego dziecka.

Budynek szkoły znajduje się w otoczeniu zieleni, w pobliżu Promenady Niemena i Lasku Aniołowskiego, z daleka od ruchliwych ulic.

Naszym uczniom oferujemy:

-        bardzo dobrze wyposażone i estetyczne sale lekcyjne,

-        dwie duże sale gimnastyczne,

-        salę do gimnastyki korekcyjnej,

-        boisko wielofunkcyjne,

-        dwie sale komputerowe,

-        świetlicę szkolną czynną od 7.00-16.00,

-        smaczne posiłki w stołówce szkolnej,

-        gabinet pomocy przedmedycznej,

-        gabinet logopedy,

-        gabinet pedagoga szkolnego,

-        bibliotekę wyposażoną w najnowsze pozycje z literatury dziecięcej i młodzieżowej,

-        zajęcia w systemie jednozmianowym.

Wszyscy uczniowie maja możliwość pozostawienia swoich rzeczy w indywidualnych szafkach uczniowskich.

Zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa służy monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole mają odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo zatrudniamy pedagogów specjalistów: oligofrenpedagogów, surdopedagoga, tyflopedagogów, specjalistów rehabilitacji ruchowej, specjalistów w zakresie pracy z uczniami z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wszyscy uczniowie maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań na nieodpłatnych zajęciach dodatkowych.

Dla uczniów klas I – III organizowane są:

-        koło językowe, matematyczne, przyrodnicze, ortograficzne,

-        koło wokalno-instrumentalne,

-        mały teatrzyk,

-        zajęcia plastyczne i techniczne,

-        gimnastyka korekcyjna,

-        gry i zabawy ruchowe,

-        i inne zależne od aktualnych potrzeb dzieci.

Uczniowie mający trudności w nauce mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych.

Nauka w szkole to nie tylko klasyczne lekcje z podręcznikami i zeszytami. Nauczyciele starają się wprowadzać nowoczesne metody i formy nauczania oraz innowacje pedagogiczne. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny.

Uczniowie w naszej szkole uczą się w klasach ogólnych i integracyjnych.

Klasa integracyjna daje możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

W klasie integracyjnej:

-        ilość uczniów jest mniejsza niż w klasach ogólnych (maksymalnie do 20 uczniów),

-        pracuje w niej dwóch nauczycieli, którzy pomagają wszystkim dzieciom,

-        realizujemy taki sam program jak w klasach ogólnych, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych modyfikujemy go zgodnie z ich możliwościami - wymagania edukacyjne nie są zaniżane.

-        każdego ucznia traktujemy indywidualnie – zdolnego, słabszego, czy niepełnosprawnego,

-        mamy swój regulamin klasowy, opracowany i przestrzegany jednakowo przez wszystkie dzieci,

-        wyznaczamy dyżury w klasie, wspólnie dbamy o jej wystrój,

-        mamy kącik relaksacyjny, w którym można odpocząć,

-        rodzice stale z nami współpracują w różnego rodzaju przedsięwzięciach klasowych,

-        uczniowie pomagają sobie wzajemnie, dzięki czemu uczą się: odpowiedzialności, życzliwości, tolerancji, akceptacji.

W klasie integracyjnej każde dziecko jest unikalną indywidualnością, a dzięki małej liczebności klas i dwóm nauczycielom możliwe jest pochylenie się nad każdym uczniem i zaspokojenie wszystkich jego potrzeb -poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc