Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Wpłaty za zniszczone podręczniki

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.


Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Kwotę należy wpłacić na konto Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi: 30 1030 1104 0000 0000 9325 7000
Tytułem: Imię nazwisko wpłacającego, wpłata za zniszczony lub niezwrócony podręcznik: nazwa, nr części, klasa.

 

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza" do klasy I szkoły podstawowej;
4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła" do klasy II szkoły podstawowej;
2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła" do klasy III szkoły podstawowej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.  Zwracamy się, zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.
Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc