Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

a

Nasza  szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który jest programem Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2016-2020. Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmacnianie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych na kwotę 15.000,00 zł.

bb

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc