Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Dzień 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Dla uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki w ww. dniu mogą być zorganizowane
zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Zapisów uczniów, którym należy  zapewnić zajęcia opiekuńcze należy dokonać 
w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 października 2019 r. (czwartek)

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc