Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Stypendium szkolne 2019/2020

Stypendium szkolne 2019/2020

W gabinecie pedagoga szkolnego (pok.35) można odebrać wnioski stypendialne (pomoc materialna o charakterze socjalnym). Z oferty tej mogą skorzystać rodziny, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto.

Wypełnione dokumenty należy składać w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie – do 10.09.2019r.

                                              

Pedagog szkolny: Marta Gacur

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc