OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że od dnia 29.04.2019r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć poszczególnych klas.

Wszystkim rodzicom dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie okazane pracownikom szkoły w czasie trwającej akcji protestacyjnej.

Przypominam, że dzień 2 maja 2019r. (czwartek) jest zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którym Rodzice nie zapewniają opieki, Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Zgłoszenia uczniów wymagających opieki w dniu 2 maja 2019r. należy dokonać u wychowawców klas do dnia 30.04.2019r. (wtorek)