24 kwietnia - informacja dyrektora szkoły

Szanowni Państwo! 
Informuję, że akcja protestacyjna nauczycieli w naszej szkole nadal trwa. W środę 24 kwietnia nie mam możliwości wznowienia zajęć edukacyjnych.  Zajęcia opiekuńcze będą realizowane w stopniu ograniczonym, w miarę możliwości kadrowych. O wszystkich zmianach będę Państwa informowała na stronie internetowej. 
Dziękuję za zrozumienie.
Dyrektor szkoły
Maria Tomżynska