Pilne

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ZE EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.