Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!
 
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za przystąpieniem do akcji strajkowej pracowników oświaty.
W związku z powyższym, jeśli strony sporu nie znajdą porozumienia, planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. 
Dyrektor Szkoły nie ma możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów i dzieci w czasie prowadzonej akcji strajkowej pracowników. 
Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z dużymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla dzieci we własnym zakresie. 
W szczególnych sytuacjach, gdy Rodzice nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki poza szkołą w czasie trwania akcji protestacyjnej, proszę o niezwłoczny kontakt z Dyrektorem Szkoły.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w tej trudnej dla  mnie sytuacji.
Z poważaniem
Maria Tomżyńska – dyrektor SP nr 54 z OI