Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Wizyta w Wodociągach Częstochowskich

20181019 12091919 października 2018 roku klasy szóste uczestniczyły w zajęciach, które przeprowadziły panie z Laboratorium Badania Wody Wodociągów Częstochowskich.

Uczniowie poznając sposoby badania próbek, dowiedzieli się jak dobrej jakości woda dostarczana jest każdego dnia do naszych domów. Zwrócono uwagę na potrzebę jej oszczędzania oraz dbania o stan gleb, ponieważ wszystko co pozostawiamy prędzej czy później trafi do zasobów wód podziemnych i może to niekorzystnie wpłynąć na jakość częstochowskiej wody.

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc