Starorzecze Warty


Nad starą rzeką Po długiej i mroźnej zimie przyroda leniwie zaczęła się budzić do życia. Jeszcze w marcu postanowiliśmy sprawdzić jakie robi postępy. Znad rzeki Warty na Wyczerpach mogliśmy zobaczyć jak wielkie straty poczyniła zima w częstochowskich lasach. Ale nie tylko to było celem naszej popołudniowej wycieczki.


Spacer nad Wartę miał nas zapoznać z procesem powstawania starorzeczy. W okolicach Wyczerp, zwłaszcza wiosną, bardzo wyraźnie można dostrzec dawne koryto meandrującej tu niegdyś rzeki. Poznaliśmy mechanizmy, które za ten proces odpowiadają. Wspólnie próbowaliśmy przenieść się w daleką przeszłość, żeby uświadomić sobie jak ważną rolę pełniła rzeka w życiu ludzi. Dodatkowym zadaniem, jakie nas czekało była orientacja mapy przy użyciu kompasu. Umiejętność ta będzie nam potrzebna na kolejnych wycieczkach.

Mirów orietnowanie mapy
próg na Warcie