Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Starorzecze Warty


Nad starą rzeką Po długiej i mroźnej zimie przyroda leniwie zaczęła się budzić do życia. Jeszcze w marcu postanowiliśmy sprawdzić jakie robi postępy. Znad rzeki Warty na Wyczerpach mogliśmy zobaczyć jak wielkie straty poczyniła zima w częstochowskich lasach. Ale nie tylko to było celem naszej popołudniowej wycieczki.


Spacer nad Wartę miał nas zapoznać z procesem powstawania starorzeczy. W okolicach Wyczerp, zwłaszcza wiosną, bardzo wyraźnie można dostrzec dawne koryto meandrującej tu niegdyś rzeki. Poznaliśmy mechanizmy, które za ten proces odpowiadają. Wspólnie próbowaliśmy przenieść się w daleką przeszłość, żeby uświadomić sobie jak ważną rolę pełniła rzeka w życiu ludzi. Dodatkowym zadaniem, jakie nas czekało była orientacja mapy przy użyciu kompasu. Umiejętność ta będzie nam potrzebna na kolejnych wycieczkach.

Mirów orietnowanie mapy
próg na Warcie
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc