Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Nabór do projektu "Szkoła bez barier"

herb-czestochowyOgłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze

 

Regulamin rekrutacji

 

Deklaracja uczestnictwa

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie uczestnika

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc