Dyplom uznania dla naszej Nauczycielki

dyplomW dowód uznania za szczególną aktywność w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży władze miasta wręczyły dyplom uznania pani Elżbiecie Maj. Pani Ela jest opiekunem szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego i wraz z uczniami każdego roku przemierza beskidzkie szlaki. Relacje z niektórych wypraw zamieszczane były na naszej stronie. Dziś przy okazji wyróżnienia otrzymanego z rąk Prezydenta Miasta przedstawiamy informacje o szkolnym kole PTTK, a pani Eli serdecznie gratulujemy!

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze działa w naszej szkole od kilkunastu lat. Obecnie liczy 37 członków – uczniów i nauczycieli.  Wyjeżdżamy wiosną i jesienią na wycieczki autokarowo-piesze w Beskidy. Wycieczki odbywają się w soboty i obejmują dojazd autokarem oraz kilkugodzinne przejście trasy turystycznej. Grupy prowadzone są przez wykwalifikowanych przewodników górskich.

Członkowie koła mają legitymacje PTTK i mogą korzystać z dofinansowania kosztów wycieczek w ramach dotacji z Urzędu Miasta.

Opiekunką koła jest p. Elżbieta Maj. W czasie rajdów pieczę nad uczniami sprawowali także: p. Katarzyna Pęczkowska, p. Norbert Ogrodnik i pp. Beata i Robert Knap.

Najwięcej amatorów pieszych wędrówek uczy się w klasie VI a – prawie wszyscy uczniowie tej klasy należą do Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.