Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2016 roku z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym w skali znormalizowanej — staninowej

 

Nasze gimnazjum po raz kolejny może poszczycić się wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Nasi uczniowie tradycyjnie osiągnęli średnią liczbę punktów ze wszystkich części przewyższającą średnią krajową, wojewódzką i miejską. Poniżej prezentujemy umiejscowienie wyników uczniów Gimnazjum nr 10 na skali staninowej z poszczególnych części egzaminu.

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Kolorem żółtym zaznaczono wyniki osiągnięte przez Gimnazjum nr 10.

 

Stanin

Historia

i wiedza o społeczeństwie

Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski na poziomie podstawowym
1 25–37 14–36 20–32 12–21 25–36
2 38–46 37–55 33–40 22–33 37–45
3 47–50 56–61 41–44 34–39 46–51
4 51–53 62–65 45–47 40–43 52–57
5 54–56 66–69 48–51 44–48 58–63
6 57–59 70–73 52–54 49–53 64–70
7 60–64 74–78 55–59 54–60 71–79
8 65–73 79–84 60–70 61–72 80–91
9 74–92 85–97 71–92 73–96 92–99
Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników szkoły na tle: miasta, województwa śląskiego i kraju.

 

  GHH GHP GMP GMM JAP JAR
Gimnazjum nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
61,3% 75,5% 66,5% 53% 76,2% 54%
m. Częstochowa 58,77% 72,69% 53,57% 49,12% 69,48% 48,01%
województwo śląskie 55,92% 68,71% 50,76% 47,78% 65,33% 45,22%
Kraj 56% 69% 51% 48% 65% 45%

 

 

 

 

Wyniki egzaminu  gimnazjalnych w 2014 roku z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym w skali znormalizowanej — staninowej

 

Nasze gimnazjum po raz kolejny może poszczycić się wysokimi  wynikami egzaminów gimnazjalnych. Nasi uczniowie tradycyjnie osiągnęli średnią liczbę punktów ze wszystkich części przewyższającą średnią krajową, wojewódzką i miejską. Poniżej prezentujemy umiejscowienie wyników uczniów Gimnazjum nr 10 na skali staninowej z poszczególnych części egzaminu.

 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Kolorem żółtym zaznaczono wyniki osiągnięte przez Gimnazjum nr 10. 

 

 

Stanin

Historia i wiedza o społeczeństwie

Język polski

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Język angielski na poziomie podstawowym

1

29,2–41,8

16,8–40,5

24,6–34,5

10,8–20,7

22,2–37,8

2

41,9–50,2

40,6–56,4

34,6–42,3

20,8–32,9

37,9–48,7

3

50,3–53,9

56,5–61,5

42,4–46,1

33,0–38,7

48,8–55,2

4

54,0–56,5

61,6–65,1

46,2–49,0

38,8–43,1

55,3–60,8

5

56,6–59,2

65,2–68,7

49,1–52,1

43,2–47,5

60,9–66,9

6

59,3–62,3

68,8–72,0

52,2–55,3

47,6–52,4

67,0–73,5

7

62,4–66,0

72,1–76,0

55,4–59,7

52,5–59,1

73,6–81,6

8

66,1–73,4

76,1–82,1

59,8–68,9

59,2–72,1

81,7–92,8

9

73,5–90,2

82,2–93,2

69,0–95,3

72,2–97,2

92,9–99,3
Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników szkoły na tle: miasta, województwa śląskiego i kraju.

 

GHH

GHP

GMP

GMM

JAP

JAR

Gimnazjum  nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

64%

76%

58%

56%

79%

63%

m. Częstochowa

60,44%

70,8%

54,13%

47,71%

70,97%

47,30%

województwo śląskie

58,93%

69,08%

52,11%

46%

67,96%

45,48%

Kraj

59%

68%

52%

47%

67%

46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu  gimnazjalnych w 2013 roku z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym w skali znormalizowanej — staninowej

Nasze gimnazjum po raz kolejny może poszczycić się wysokimi i bardzo wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Nasi uczniowie tradycyjnie osiągnęli średnią liczbę punktów ze wszystkich części przewyższającą średnią krajową, wojewódzką i miejską. Poniżej prezentujemy umiejscowienie wyników uczniów Gimnazjum nr 10 na skali staninowej z poszczególnych części egzaminu.. Na szczególną uwagę zasługuje wynik z języka angielskiego, który okazał się najwyższy w mieście.

 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Kolorem żółtym zaznaczono wyniki osiągnięte przez Gimnazjum nr 10. 

 

 

Stopień skali -stanin

Nazwa wyniku

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski na poziomie podstawowym

1

najniższy

18,8–34,6

28,0–40,6

14,4–24,5

22,6–39,6

23,5–37,9

2

bardzo niski

34,7–50,6

40,7–48,4

24,6–34,8

39,7–49,4

38,0–46,5

3

niski

50,7–55,4

48,5–52,0

34,9–40,3

49,5–53,5

46,6–52,1

4

niżej średni

55,5–59,1

52,1–54,9

40,4–44,3

53,6–56,5

52,2–57,2

5

średni

59,2–62,6

55,0–57,9

44,4–48,3

56,6–59,7

57,3–62,8

6

wyżej średni

62,7–66,4

58,0–61,2

48,4–53,0

59,8–63,0

62,9–69,1

7

wysoki

66,5–71,3

61,3–65,8

53,1–59,4

63,1–67,4

69,2–77,7

8

bardzo wysoki

71,4–78,8

65,9–74,5

59,5–72,2

67,5–75,6

77,8–91,4

9

najwyższy

78,9–92,7

74,6–91,2

72,3–98,9

75,7–97,7

91,5–100

 

 

Język polski

Historia i WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski podstawowy

Język angielski rozszerzony

Gimnazjum  nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

71%

64%

54%

65%

88%

73%

m. Częstochowa

64%

61%

51%

62%

70%

52%

województwo śląskie

62%

58%

47%

58%

64%

45%

Kraj

62%

58%

48%

59%

63%

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy o wynikach egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole w 2012 roku. W Częstochowie zajęliśmy drugie miejsce w rankingu zamieszczonym w Gazecie Wyborczej. Zapoznajcie się z wykresem i wynikami zestawionymi ze średnią kraju i Częstochowy. Uczniom gratulujemy! 

wyniki

Porównanie wyników szkoły ze średnią krajową i częstochowską (w %):

średnia krajowa

średnia Częstochowy

wynik szkoły

historia, wos

61

64

74

j. polski

65

67

75

przyrodnicze

50

48

60

matematyka

47

52

60

j. obcy

63

68

86

j. obcy rozszerzony

46

49

74

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc