Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Świetlica

Nasza świetlica zapewnia uczniom opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferowane jest uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

- plastycznych,

- dydaktycznych,

- muzycznych,

- ruchowych,

- zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

W świetlicy organizowane są zabawy, konkursy, zajęcia okolicznościowe (np. wróżby andrzejkowe).

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc dzieciom mającym problemy w nauce.

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc