Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Rekrutacja

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. KUKUCZKI 30

 

OGŁASZA ZAPISY UCZNIÓW

 

DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 poz. 1942) wprowadziło nowy tryb określenia kryteriów przyjęć do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W myśl art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznych gimnazjów mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Podczas naboru na rok szkolny 2016/2017 uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są „z urzędu”, w przypadku rekrutacji uczniów spoza obwodu, będą brane pod uwagę następujące kryteria, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

LP. Nazwa kryterium Sposób dokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum, do którego ubiega się o przyjęcie. oświadczenie na wniosku 16
2. Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu gimnazjum, do którego ubiega się o przyjęcie. oświadczenie na wniosku 8
3. Kandydat, którego krewni wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie gimnazjum, do którego ubiega się o przyjęcie. oświadczenie na wniosku 4
4. Kandydat, który uczęszczał do najbliższej szkoły podstawowej. oświadczenie na wniosku 2

 

 

 

 Dokumenty do pobrania:

 

- wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu gimnazjum

 

- zgłoszenie ucznia do obwodowego gimnazjum

 

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc