Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Integracja

Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W integracyjnym zespole klasowym znajduje się kilkanaścioro dzieci, w tym dwoje lub troje posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się i dorastać w gronie rówieśników. Dla wszystkich integracja stwarza możliwość nauki tolerancji, kształtowania wrażliwości i wzajemnego poszanowania, wspomaga rozwój społeczny i intelektualny. W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli, co zapewnia odpowiedni poziom kształcenia i od lat przekłada się na wysokie wyniki w nauce. Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który dostosowuje tematy poruszane na lekcjach do ich potrzeb i umiejętności.

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc